МАКЕДОНСКИ | ENGLISH

 

 

Изградба

    Без разлика дали проектирате, реконструирате или градите, Кединг ви нуди реализација на вашите идеи во реалност.Ние сме современа фирма која ги следи светските трендови и техничките новости, па ги нудиме следниве услуги :

  • ГРАДЕЖНИ И ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ
  • ИЗВЕДБА НА ИДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ
  • ИЗВЕДБА НА БЕНЗИНСКИ ПУМПИ
  • САНАЦИЈА НА КОНСТРУКТИВНИ ОБЈЕКТИ
  • САНАЦИЈА НА АСФАЛТНИ ПУКНАТИНИ
  • ПОСТАВУВАЊЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
  • ПОСТАВУВАЊЕ НА ВЕРТИКАНА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
  • ПОСТАВУВАЊЕ НА ЕЛАСТИЧНА ОДБОЈНА ОГРАДА