МАКЕДОНСКИ | ENGLISH

 

 

Консалтинг

Поддршката, советувањето, организирањето и целосното преземање на сите интелектуални и физички активности при реализација на една градежна инвестиција, од идеја до употреба, се главните карактеристики на овој тип на услуга.

Во согласност со меѓународните стандарди и во интерес на инвеститорот, Кедингви ja нуди најкомплексната и воедно најисплатливата одлука за нашите клиенти. Сите одлуки ги донесува инвеститорот, врз база на дневните, седмичните и месечните анализи, планови и извештаи кои се доставуваат.Во целост сме посветени на анализа, организирање и спроведување со цел намалување на временските рокови, намалување на цената и добивање на одлична функционалнот.

Кединг ви стои на располагање за секакви совети во секое време.