МАКЕДОНСКИ | ENGLISH

 

 

Проектирање

    Изработка на комплетна проектна документација на сите видови челични консрукции, со највисоко стручно и техничко ниво..Планирањето и проектирањето го врши инжинерскиот тим на Кединг кој е спој на долгогодишно искуство и младешки ентузијазам со максимална посветеност и запазување на договорот.Кединг ви нуди изработка на:

  • ИДЕЈНИ И ГЛАВНИ ПРОЕКТИ
  • ИЗВЕДБЕНИ ПРОЕКТИ
  • ИЗРАБОТКА НА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  • ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗВЕДЕНАТА СОСТОЈБА НА ОБЈЕКТОТ

    Прецизното менаџирање на проектите ја оптимизира секоја градежна инвестиција и ги скратува роковите за изградба.Кединг ви нуди менаџирање на изработката на проектнада документација, од идеја до реализација.